DC SHOES : DC X BUTTER GOODS

DC SHOES : DC X BUTTER GOODS

นับเป็นกลับมาร่วมงานกันเป็นครั้งที่ 2 ระหว่าง Butter Goods แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจาก ออสเตรเลีย และ DC Shoes แบรนด์รองเท้าที่ไม่มีนักสเก็ตคนไหนไม่รู้จัก
หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงกับคอลเลคชั่นแรกที่ออกมาวางจำหน่ายในช่วงท้ายปี 2019. 

โดยในปีนี้ คอลเลคชั่น DC x Butter Goods จะประกอบด้วยเสื้อผ้า 5 รายการ คือ Convertible Cargo Pants, World t-shirt, Windbreaker Jacket, World Crewneck, Bucket hat, และ รองเท้า 2 รุ่น คือ Lukada และ Kalis OG.

สำหรับคอลเลคชั่น DC x Butter Goods ปีนี้ จะวางจำหน่ายเฉพาะในร้านสเก็ตที่เป็นตัวแทนจำหน่าย DC และ Butter Goods เท่านั้น (ต้องมีทั้ง 2 แบรนด์นี้ในร้าน) 

ซึ่งเป็นน่าเสียดายอย่างยิ่งที่คอลเลคชั่น DC x Butter Goods ไม่ได้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในไทยแต่อย่างได ใครที่อยากเป็นเจ้าของคงต้องสั่งจากเว็บนอกกันเหมือนเดิม. 

ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตข้างหน้า หากมีการนำร่วมงานกันอีกครั้ง คนไทยจะได้มีโอกาศหาซื้อง่ายๆ ตามร้านในไทย ไม่ต้องลำบากสั่งจากต่างประเทศ.

Fittingly filmed entirely in Philly on the VX1000.

Features: Shaun Paul, Aleka Lang, Adilson Pedro, Josh Kalis, and more. 

Back to blog

Leave a comment