คอลเลกชัน: ลูกปืนล้อสเก็ต

การเล่นสเก็ตบอร์ดจะดูดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณวิ่งเร็วๆ ไม่ต้องพูดถึง การออกแรงน้อยลงและการปั๊มที่ง่ายขึ้นช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและเล่นสเก็ตได้นานขึ้น ดังนั้นเราจึงถือว่าตลับลูกปืนสเก็ตบอร์ดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าของคุณ ตอบสนองความต้องการด้านความเร็วของคุณด้วยตลับลูกปืนสเก็ตบอร์ดชุดใหม่