K.N.T.H.W

K.N.T.H.W

K.N.T.H.W - the latest video from KNTHW (Kento Hardware) a hardware brand created by Kento Yoshioka. The design was created by Kento Yoshioka's friends, and graphic artist VERDY, who previously worked on Girls Don't Cry and WASTED YOUTH, also participated. 


Skaters / Daiki Hoshino, Kyounosuke Yamashita, Kotora Mitani, Yushin Hashimoto, Arashi Shigekuni, Retsu Saito, Ayahiro Uratsuka, Shoma Takeda, Haruto Yoshimura, Taizo Muku, Japanese super rat, Yufuckingdie, Ryuri Harada, Rei Takazawa, Kazuhiro Higa, Daichi Koyama, Hayate Kamimura, Leo Ikawa, Naoya Morohashi, Kojiro Seki, Ryo Motohashi, Masaki Hongo, Rio Morishige, Takao Cooper, Chihiro Saigo, Takeshi Kageyama

Filmers / Masanao Takeuchi, Naoya Morohashi, Japanese super rat

Additional filmers / Daichi Koyama, Danny Abe Ryu, Feugas, Toshiharu Uedo

Motion graphics / Masanao Takeuchi

Sounds / Takuto Okamoto, FKD, No excuse, Gezan

Directed / Masanao Takeuchi, Japanese super rat

กลับไปยังบล็อก

แสดงความคิดเห็น