ACE CLASSIC COPPER TRUCKS

ACE CLASSIC COPPER TRUCKS

  • 950.00 ฿


หมายเหตุ: ราคาที่ระบุใว้เป็นราคาต่อทรัคหนึ่งข้าง.
ทรัคขายเป็นคู่เท่านั้น - กรุณาระบุจำนวน 2 ชิ้นเพื่อสั่งซื้อ.

NOTE: PRICE PER EACH. TRUCKS ARE SOLD IN PAIRS - PLEASE SELECT QUANTITY 2. 

ACE TRUCKS

Start rolling and get your hands on a pair of the Ace Classic Truck. Designed and intended for those who desire a taller truck. Manufactured and constructed from pure 7071 series aluminum with heat treated 3056 series steel axles. Specifically manufactured for precision turning, easy flow and smooth grinding.  

Sizing Chart:

Size                  Board Size                    Hanger Width

02                    7.0" - 7.75"                         5"

03                    7.75" - 8.25"                       5.37"

00                    6.5" - Under                       3.87"

11                    7.0" - 7.3"                           4.6"

22                    7.12" - 7.75"                       5"

33                    7.75" - 8.12"                       5.37"

44                    8.12" - 8.5"                         5.75"

55                    8.5" - 9.12"                        6.37"

66                    9.12" - 9.62"                       6.75"


We Also Recommend