ขอแนะนำ "เมมเบอร์ รีวอร์ด โปรแกรม" / Introducing "Member Reward Program"

「เมมเบอร์ รีวอร์ด โปรแกรม」 / 「会員特典プログラム」のご紹介

***英語の場合は、下にスクロールし続けてください。***

「会員特典プログラム」をぜひご利用ください!

สมาชิกรับพ้อยท์สะสมคะแนนทุกครั้งเมื่อช้อ ป และ แลกเป็นส่วนลด ของขวัญ หรือสิทธิประโยชน ์ต่างๆ (จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต)。

意味:会員特典プログラムของทางร้าน!

เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์重要事項เหตุนี้ เราจึงมอบพ้อยท์ที่สามารถสะสมเพื่อ แลกเป็นส่วนลด ของขวัญพิเศษ และ สิทธิประโยชน ์พิเศษต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับขั้นจาก การสะสมพ้อยท์ได้

เพื่อเป็นการต้อนรับเป็นพิเศษสมาชิกใหม่จะ 10 คะแนนเมื่อทำการสมัครสมาชิ ก

ทางเราหวังว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากสิทธิประ返信องชุมชนของเรา!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

会員特典プログラムのご紹介です!お買い物時にポイントを獲得し、割引、ギフト、または特典と交換してください (将来さらに更新されます)。

メンバー特典プログラムを発表できることを嬉しく思います!当社では、お客様が当社でのショッピング体験から最大限の価値を得られるよう、割引、ギフト、特別特典と交換できるポイントを提供しています。
特別歓迎として、新規会員にはサインアップ時に 10 ポイントの無料ポイントが付与されます。

私たちのコミュニティの一員になることで得られる多くの特典をぜひご活用ください。

会員プログラムへの参加方法 / 会員プログラムへの参加方法

1.

 2.

3.

4.

5.

6.

ブログに戻る